Je známo, že téměř polovina dětí ve školním věku má špatné držení těla, děti jsou soustavně přetěžovány, jsou na ně kladeny velké nároky i požadavky. Pokud nemá dítě kompenzační aktivity, může výše uvedené vést k závažným zdravotním potížím.

Důraz bude kladen na hravou formu lekce, všechny pozice budou prováděny tak, aby byly pohodlné a přinášely dětem příjemné prožitky a radost. Cvičení je přizpůsobeno věku a psychomotorickým schopnostem dětí, vychází z jejich přirozenosti. Důraz je kladen na radost z pohybu bez potřeby soutěžit s druhými.

Vhodné pro: děti od 1. do 3. třídy

Délka a čas trvání: 10 lekcí po 45 minutách, čtvrtek, 14:30 – 15:15

Zahájení 13. 2. 2020

Co mít s sebou: pohodlné sportovní oblečení

Podpořte děti v aktivním odpočinku, naučte je relaxovat s jógou.

Cena: 700,-

Přihlášení na 722279052

Lektor: Anna Hrudková