Dobrá zpráva🙂

od 3. 12. 2020 je dětský ekologický klub opět v provozu. Max. 8 dětí v klubu, nutné mít roušky.