Trpělivě pracujeme na vodoprávním povolení k rekonstrukci bývalého koupaliště Hvězda a jeho přeměně na přírodní tůň. Snad již příští léto 2020 si ji užijeme. Je to reálné. Nyní se v lokalitě uskutečnil biologický průzkum. Na území tůně objevil hned pět druhů zvláště chráněných živočichů. Krahujec obecný, moták pochop, slavík obecný, ťuhýk obecný a vlašťovka obecná. „Věřím, že i jim se bude nová tůň líbit více než současný stav,“ říká starosta Marek Semerád.