Vážení a milí rodiče, srdečně Vás zdravím,
během tohoto týdne obdržíte informace o distanční výuce – do konce tohoto týdne bude probíhat v tzv. offline podobě, tzn. samostudiem a plněním úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů, od příštího týdne bychom zařadili i výuku online přes komunikační platformu.
Vše bude včas zasláno od paní učitelek třídních nebo vyučujících, kteří vyučují daný předmět v konkrétní třídě.
Pokud se Vám stane, že by se děti nemohly online výuky účastnit, omluvte je učiteli daného předmětu jako v případě nepřítomnosti ve škole (nemoc, návštěva lékaře atd.). Třídní učitel pak následně nepřítomnost omluví. Omluvená absence se žákovi započte do celkové absence v daném pololetí. Omluvená absence NEmůže být důvodem ke sníženému stupni hodnocení. Základní rámec omlouvání = omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence. Pokud je žák nemocný, a nemůže tak plnit ani zadané úkoly, také jej, prosím, omluvte.
Pokud se sourozencům stane, že se online výuka překrývá na I. a II. stupni nebo i v případě stupně jednoho, omluvte je vyučujícímu – budeme s tím počítat. Jak jsem avizoval na úvodních třídních schůzkách, nelze zabezpečit online výuku tak, aby se NIKDY NIC nepřekrývalo.
Informace k Žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení (školy) zatím známy nejsou. Pokud nějaký tiskopis naleznete a budete chtít něco potvrdit, samozřejmě tak učiním. V neoficiálním zdroji se uvádí, že ošetřovné pro rodiče škola tentokrát nepotvrzuje (stačí, když rodič podepíše čestné prohlášení), ale stoprocentně toto tvrzení potvrdit nemohu.
Je to pro Vás i pro nás náročná situace, jsme si vědomi toho, že přicházíme o to nejcennější – o osobní přítomnost a smysluplnou interakci těch, s kterými jsme rádi. Na druhé straně pevně věříme, že je to pro zachování zdraví celé naší společnosti. A to je nyní určitě to nejdůležitější.
Věřím, že i toto období zvládneme skvěle. Ve škole nám budou děti chybět. Všichni doufáme, že se 2. listopadu opět shledáme.
Jelínek Ivo, ředitel školy