Připlatíme si nyní o něco více, abychom zanedlouho nemuseli začít platit o hodně více. Tak by se dala shrnout aktuální situace s nakládáním s odpady v našem městysi. Obecně je situace v této oblasti v celé zemi složitá, stát tlačí na omezování produkce směsného komunálního odpadu, ceny skládkovného výrazně rostou stejně jako náklady na dopravu, města a obce nejsou schopné utáhnout náklady na svoz odpadu bez ukrajování z rozpočtů, které se nezřídka rovná několikanásobku částky, která se vybere od občanů. A to vše samozřejmě na úkor investic v obcích nebo i běžné údržby či oprav. To ale není případ Cerhenic. Ani v jednom ohledu.

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vám vysvětlil, proč došlo ke zvýšení ceny za svoz odpadu ze 700 na 900 korun na osobu a rok, tedy o necelých 16,70 Kč na měsíc. Poprvé po 20 letech, kdy naše obec samostatně hospodaří s odpady, došlo nyní ke zreálnění ceny. Tento krok by ale sám o sobě nestačil. Aby byla situace stabilní a nemuseli jsme za pár let, nebo možná zanedlouho podle vývoje na poli nakládání s odpady v celé republice, ceny opět, a to rapidně, zvedat, založili jsme technické služby, svážíme odpad vlastními silami, nevydáváme zbytečně peníze jiným subjektům. Jsme jako jedna z velmi mála obcí schopní likvidovat odpad za částku vybranou od občanů. Nemusíme již, a ještě vloni při platbě 700 korun na osobu tomu tak nebylo, přispívat z rozpočtu městyse, tedy z jiných daní a poplatků na svoz odpadu a můžeme pokračovat v investicích, v běžném chodu obce bez zatížení právě tímto doplatkem. Třeba v opravách komunikací a chodníků, jak jsme slíbili před komunálními volbami. Pokud bychom nevytvořili systém, kdy jsme jako obec v likvidaci odpadu samostatní, museli bychom z rozpočtu doplácet vysoké částky, jako se tomu děje jinde, a ještě k tomu výrazněji zvyšovat poplatek pro občany, jako se tomu děje nebo co nevidět bude dít jinde.

Rád bych všem svým spoluobčanům, sousedům, zkrátka všem obyvatelům poděkoval za součinnost, za pochopení a za to, že společnými silami děláme naši obec hezkou, čistou a fungující. Závěrem bych ještě rád podotkl, že navýšení ceny za svoz a likvidaci odpadu se netýká našich seniorů, kteří budou nadále hradit původní výši poplatku.

Vás starosta

Marek Semerád