Jak informovala místostarostka Lenka Mlynářová, na základě telefonického hovoru s panem Milanem Zajícem – mistr fa. TELSIG – servis spol. s r.o.,  probíhající práce na křižovatce v ulici Za Dráhou u železničního podchodu budou dokončeny do 14 dnů.