Spolu s projektanty pracuje vedení městyse na řešení obecního pozemku za sokolským fotbalovým hřištěm, který jsme před časem výhodně koupili od manželů Pohořelých, tedy pozemku vedle současného multifunkčního hřiště.
Jak upřesnil starosta Marek Semerád, záměrem městyse je udělat plácek pro děti na malou kopanou a pro fotbalisty klubovnu, která by se mohla časem využívat jako hospoda. Zde jsou 4 varianty možného řešení. „Budu ale rád, pokud někoho z našich obyvatel napadne i něco jiného,“ dodává starosta.
➡️1) Varianta 1A:- vychází z původní varianty projektované v minulém roce – je tam nově přidán objekt k zázemí sportoviště (klubovna, šatny) – odhad nákladů areálu = 7.980.000,-Kč bez DPH
➡️2) Varianta 1B:- vychází z původní varianty projektované v minulém roce – stejné jako varianta 1A, liší se pouze variantním návrhem objektu ke sportovnímu zázemí (klubovna, šatny) – odhad nákladů areálu = 8.830.000,-Kč bez DPH
➡️3) Varianta 2:- vychází z původní varianty projektované v minulém roce + změna umístění multifunkčního hřiště – demolice stávajícího multifunkčního hřiště – nová poloha multifunkčního hřiště – nový objekt k zázemí sportoviště (klubovna, šatny) – úprava zpevněných ploch před hřištěm – odhad nákladů areálu = 12.800.000,-Kč bez DPH
➡️4) Varianta 3:- vybudování pouze 1 hřiště hřiště s běžeckou dráhou – demolice stávajícího multifunkčního hřiště – nový objekt k zázemí sportoviště (klubovna, šatny) – úprava zpevněných ploch před hřištěm – odhad nákladů areálu = 11.000.000,-Kč bez DPH. Výhoda této varianty je v tom, že by areál získal celkově lepší podobu, nebylo by to takové „roztahané“ jako ve variantě č.1. A klubovna by byla blízko fotbalového hřiště.