V pátek před první adventní nedělí se konalo další zasedání zastupitelstva našeho městyse. Začali jsme tradičně kontrolou usnesení z minulého zasedání, řešili jsme pronájem bytů a kadeřnictví v Nádražní ulici příspěvkové organizaci Správa domů a bytů Cerhenice a samozřejmě došlo i na naše Cerhýnky a Radimek. Konkrétně jsme se zabývali pořízením domovních čističek pro obyvatele Radimku, schválili jsme nejvhodnější nabídku od firmy ABPLAST z obce Čistá. Svou zprávu přednesl tradičně předseda Osadního výboru Cerhýnky.
Informoval jsem kolegy zastupitele o probíhajících investičních akcích, jimiž je v první řadě parkovací dům, který je prakticky dokončený, ale také sběrný dvůr, práce v lese Boreček, ukončení stavebních úprav na č. p. 228 – pošta, kde již máme za sebou úspěšnou kolaudaci, a také třeba rekonstrukce komunikace v Polní ulici.
Odhlasovali jsme správce Centra pro výuku technických předmětů a řemesel, jímž se stal pan Bořivoj Janda, a to pro tuto chvíli na smlouvu od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2022 na 300 hodin ročně.
Věnovali jsme se také dotačním záležitostem. Podařilo se nám připravit žádosti o dotace hned na několik akcí a na sklonku listopadu zastupitelstvo odsouhlasilo jejich podání. Jde o dotace na rekonstrukce komunikací v ulicích Pod Beránkem, Za Štěpnicí a komunikace u mateřské školy, na vybudování workoutového hřiště a na revitalizaci rybníku Přeďák.
Schválili jsme také cenovou nabídku na rozšíření varovného systému pro náš městys, tedy bezdrátového rozhlasu, konkrétně jde o pět nových přijímacích hlásičů za nabídkovou cenu 98 375 korun bez DPH od firmy Empemont z Valašského Meziříčí.
Došlo i na uzavření nových nájemních smluv se stávajícími nájemníky v lokalitě Na Palouku, řešili jsme majetkové záležitosti, odsouhlasili jsme příspěvek 50 000 Kč na činnost Mysliveckého sdružení Cerhenice, sazebník pečovatelské služby a důležitým bodem našeho zasedání bylo schválení pravidel rozpočtového provizoria pro rok 2021.
S přáním krásného adventu Marek Semerád