Kristus požehnej tomuto domu

V letošním roce koledování Tříkrálové sbírky České charity ve farnosti Pečky bylo vybráno celkem 66 844 Kč. V Cerhenicích byl výtěžek 28 094 Kč. Děkujeme ze srdce všem, kteří přispěli do pokladniček, děkujeme i za sladké odměny pro koledníky a především děkujeme koledníkům za jejich čas a nasazení.

Za Tři krále přeji všem mnoho dobrého do nového roku.

Michaela Brčáková

Místní koordinátor