Hlas Poděbrad:
Během dnešního dne budou zprovozněny oba jízdní pruhy v uzavírce před Vrbovou Lhotou, kde se pracovalo na výstavbě sjezdu k budoucímu skladu aut. Hlavní práce, kvůli kterým museli motoristé čelit v minulých měsících řadě omezení, se tak podařilo pořádně uspíšit, původní termín dokončení byl stanoven až na konec září. Aktuálně budou v místě probíhat jen další menší dokončovací práce, řidiči budou stavbou projíždět bez zdržení.
V místě s novým sjezdem naproti dálniční křižovatce Vrbová Lhota má v budoucnu vzniknout nový centrální sklad aut, který má pojmout až téměř 3 tisícovky aut, v areálů je naplánováno 1 609 vnitřních parkovacích a odstavných stání a 1 272 venkovních stání. Součástí areálu má být také technická infrastruktura a neveřejná myčka aut. Sklad o rozloze 14 556 m² má mít dvě nadzemní podlaží, v prvním jsou navrženy prostory pro příjem, výdej, servis a skladování, ve druhém a na střeše pak má být prostor pro skladování a prodej autodílů. Objekt je navržen jako oplocený, v areálu má vyrůst retenční a požární nádrž. Okolí skladu mají doplnit listnaté a jehličnaté stromy.