Při příležitosti konce školního roku bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům našich školských zařízení – základní školy, mateřské školy, školní jídelny,“ říká starosta Marek Semerád s tím, že po celý školní rok si tyto organizace vedly skvěle. „Děkuji také zaměstnancům speciální mateřské školky ABA pro děti s autismem. Obdivuji jejich nasazení a trpělivost. Tady děkuji nejen jako zřizovatel (školku nezřizuje obec, ale spolek Vulnus Curare), nýbrž i jako rodič,“ dodává.

Zatímco ředitelky MŠ Anna Hrudková i speciální MŠ Petra Janečková Málková, stejně jako vedoucí školní jídelny Jana Šedinová pokračují dále, paní ředitelka ZŠ Anna Vojáčková požádala z vážných osobních důvodů o uvolnění z funkce, do které byla jmenována po loňském konkurzu. Situace ji bohužel neumožňuje na cerhenické škole ani učit. „Držím jí palce, aby všechno zvládla, a především jí děkuji za úžasnou práci a nasazení na naší škole,“ uvedl starosta Semerád.

Od nového školního roku bude jmenován ředitelem pan Ivo Jelínek, dosavadní zástupce paní ředitelky. „Je to velmi šikovný, mladý a schopný člověk, který má naši plnou podporu. Přeji mu ve funkci úspěch,“ zakončil starosta s přáním hezkých prázdnin všem.