Krásné prožití vánočních svátků jménem městyse

přeje starosta Marek Semerád