Jednání 3. 5. 2019 bylo dlouhé a celkem jsme projednali přes dvacet bodů.

Lukáši Chalupníkovi, který vysázel přes sto ovocných stromů v ulici Antonína Hampla, jsme za údržbu zeleně pronajali vedlejší obecní pozemek v téže lokalitě.

Schválili jsme také vypracování projektové dokumentace na vybudování workoutového hřiště mezi bludištěm a Borečkem a vybudování travnaté plochy za fotbalových hřištěm, kde chceme udělat obyčejný plácek pro děti obohacený maximálně o několik herních prvků. Obě zakázky připraví ing. Filip Třoska, se kterým máme – jako s projektantem – jenom dobré zkušenosti.

Podáme žádost o dotaci do programu MMR na revitalizaci brownfieldů, s jejíž pomocí bychom rádi vykoupili vodní nádrž v cukrovaru a zpřístupnili ji veřejnosti. Pokud to vyjde, dotace je 70 % a náklady na výkup a úpravu nádrže by se měly vejít zhruba do 3 miliónů.

Podpořili jsme 20 tisíci nájemce sokolovny pana Libora Škopka, kterému touto částkou přispějeme na vybudování zastřešení nad již stojící pergolou, neboť jde stejně o zařízení, které stojí na obecním pozemku. Symbolicky tím také chceme jeho podnikání podpořit. Protože, co si budeme povídat… Kdyby – nedej Bože zavřel – byli bychom, městys neměstys, úplně bez hospody.

Místní firma Jan Píža vybuduje vodovodní přípojku na hřbitov, kde před časem vyschla studně. Obec to bude stát 60 tisíc. Jde o nejlevnější nabídku.

Knihovna se znovu otevře od 1. září 2019. Novou knihovnicí bude moje maminka Jitka Semerádová, která se tak po cca padesáti letech vrací k práci, kterou jako žákyně ZŠ (ještě s maminkou paní Jany Wagner) pod tehdejší panem ředitelem ZŠ Maškem vykonávala. Její odměna činí 4000 měsíčně. Dosavadní knihovnici Janě Šedinové zastupitelstvo děkuje za vykonanou práci i za to, jak bezvadně vede Školní jídelnu Cerhenice.

Pouťová zábava bude. Hraje, stejně jako loni, kapela Paragraf 202. Vstup je zdarma. Obec to bude stát 66 tisíc, včetně honoráře pro kapelu a třech mobilních WC. Začínáme v sobotu 18. května od 20:00 hodin.

O desátém Fit cupu, který proběhne ve stejný den dopoledne, jsem tady již psal. A tak jen připomínám, že tentokrát je výhradně pro děti.

Pozor: rodičům svých svěřenců z mladší fotbalové přípravky tímto zdůrazňuji a připomínám, že účast jejich dětí je takřka povinná 🙂

Do Spolkového domu v Cerhýnkách kupujeme vlastní výčepní zařízení a dva stany 3 x 6 m. Pro místní občany k zapůjčení zdarma.

Organizujeme také příměstský tábor. Obec přispěje 30 tisíci Kč, od rodičů budeme vybírat 1 tisíc Kč na týden za jedno dítě. Kapacita tábora je cca 20 dětí ve věku od 4 do 10 let. Konat se bude od 5. do 16. srpna 2019. Honorář pedagogických pracovníků je 120 Kč/hod.
Pokud máte zájem, hlaste se prosím, místa se postupně “vyprodávají”.
Kromě toho organizuje další tábor i
Jakub Čáslava. Ten bude v ZŠ Cerhenice.

A snad poslední věc: podáváme žádost do Operačního programu zaměstnanost, kde je dotace 95 %, na webové stránky, mobilní aplikace, elektronickou úřední desku, místní zpravodaj a tak. Cerhenice by tak získaly peníze na věci, které beztak již dnes financují, a to z vlastního rozpočtu.

starosta Marek Semerád