Přes pětadvacet bodů projednalo předposlední listopadový den zastupitelstvo našeho městyse. Až na tradiční výjimky probíhalo jednaní členů zastupitelstva v přátelské a dělné atmosféře, o jednotlivých bodech se dost často diskutovalo i v rámci shodných názorů, ale jak se říká, víc hlav, víc ví, a každý konstruktivní podnět je vždycky k dobru věci.

Schválili jsme příspěvek pro naši fotbalovou přípravku ve formě uhrazení nájmu za pronájem sportovní haly ve Velimi, kam naše mladé fotbalové naděje zajíždí v zimním období na tréninky. Jen připomínám – kdo z chlapců, ale i děvčat by měl chuť se k přípravce připojit nebo se jen nezávazně přijít podívat, jak to u nás chodí, stačí přijít na jakýkoli trénink.

Sympatickým bodem jednání bylo schválení přijetí dotace od Státního fondu životního prostředí na domovní čističky pro obyvatele Radimku. Povedlo se také po delších jednáních domluvit se stavební firmou snížení ceny za opravu komunikace v Polní ulici, takže jsme už mohli odhlasovat dodatek ke smlouvě. Vybrali jsme firmu, která vybaví nábytkem nové školní dílny, projednali jsme cenu za svoz odpadu i plánované geologicko průzkumné práce v prostoru budoucího parkovacího domu.

Dalším tématem jednání byly budoucí byty v prvním poschodí budovy, kde v přízemí sídlila a opět bude sídlit pobočka České pošty. Zastupitelstvo schválilo postup při výběru žadatelů o přidělení těchto bytů a stanovilo také výši nájemného, a to 77,50 Kč/měsíc.

Probrali jsme i zdánlivě malé, ale pro každodenní bezproblémový chod obce důležité drobnosti, jako je třeba oprava žaluzií v envicentru nebo přijetí dotace na to, abychom mohli pořídit lesní traktor.

Hovořilo se také o ABA školce. Zastupitelstvo schválilo pro jejího zřizovatele, spolek Vulnus Curare, zvýšení nájemného v prostorách městyse a současně odsouhlasilo rozšíření speciální ABA školky o základní školu.

Marek Semerád