Ta první, jež vede od Velimi k zadnímu vjezdu do cukrovaru a uprostřed odbočuje nalevo k novým bytům a napravo k bývalému rybníku Hvězda, se nyní jmenuje “U Hvězdy”. V ní je domek paní Lancové. Ta druhá, vlastně ve tvaru podkovy, se pak týká bytů samotných a jmenuje se “Za Cukrovarem”. Takže nové byty mají adresu: Za Cukrovarem 575, Cerhenice nebo Za Cukrovarem 576, Cerhenice.