Městys vede spor se společností VaK Nymburk. „Tlačíme na ni, aby našim obyvatelům snížila cenu stočného, která se nám zdá neúnosně vysoké až asociální. Pokud nedojde k dohodě, budeme tlačit na to, abychom kanalizaci začali co nejdříve provozovat sami a občany co nejméně finančně zatěžovali,“ říká starosta Marek Semerád.