Ve spolupráci s místním cestmistrem Správy a údržby silnic Středočeského kraje p. Havránkem začal městys řešit odvodnění krajské silnice přes celé Cerhenice.

Jde nám především o úsek u nové pošty, kde při každém vydatnějším dešti vzniká velké jezero,“ říká starosta Marek Semerád. Kraj přislíbil, že provizorní opravu provede letos, definitivní pak na jaře. Je třeba udělat výkop, a ten osadit novým potrubím. „Nad rámec toho se snažíme retenci a odvod dešťové vody z komunikací řešit koncepčně. Na zářijovém zastupitelstvu budu navrhovat, aby městys objednal projektovou dokumentaci, která by řešila obnovu stávající dešťové kanalizace, včetně jejího vylepšení a včetně možných retencí nebo akumulace, patrně na náměstí,“ dodal starosta.