Městys Cerhenice po více než 15 letech vymohl 98 tisíc, tedy část dluhu, po jednom z obyvatel. „Dluhy se prostě platit musí. Jak by k tomu jinak přišli ti, kteří vše řádně uhradili? Souhlasíte? Městys navíc ke všem svým dlužníkům, kteří se chovají slušně, přistupuje s respektem a se snahou vyřešit vše nejprve vzájemnou domluvou,“ shrnul starosta Marek Semerád.