Vedení městyse se konečně podařilo najít vhodný dotační titul, a tak aktuálně podá žádost o dotaci na revitalizaci bývalého koupaliště Hvězda. Stane se tak po 30 letech od doby, kdy díky restitucím úplně zaniklo. Na jeho místě vznikne v případě úspěchu žádosti s podporou MAS Mezilesí průtočná tůň s hloubkou cca 1,5 metr.

Realizační náklady jsou projektantem ing. Jírovským odhadnuty na 2,8 miliónu včetně DPH. Dotace by měla pokrýt 95% nákladů. „K areálu bývalého koupaliště Hvězda jsme přišli zhruba před dvěma lety, kdy jsme tento pozemek směnili s panem Žertem za jiný, pro něj vhodnější. Hned jsme začali vodní dílo projektovat. Na Hvězdu je tudíž od října 2019 vydáno vodoprávní povolení,“ popsal starosta Marek Semerád. Hvězda ale není jediný projekt v oblasti vodního hospodářství, kterému se městys věnuje. „Máme vyprojektovanou i obnovu Přeďáku a tůně v bývalém cukrovaru. I na ně přijde časem řada. Nemůžeme se však nechat projekty zahltit. Prosazuji, aby městys postupoval uvážlivě. Držte nám palce, ať to s Hvězdou vyjde. Cerhenice by byly zase o něco hezčí,“ dodal Marek Semerád.