Zastupitelstvo městyse schválilo přijetí dotace ve výši 10 miliónů Kč na rekonstrukci bytů vedle pošty. Spolu s tím městys opraví celou budovu  pošty a její bezprostřední okolí. Začít by se mělo už během léta.