Stáli byste o to, aby městys zorganizoval “obecního” Mikuláše, čerta a anděla u vánočního stromu před envicentrem? Dejte radnici vědět svůj názor.