„Předky je třeba ctít a připomínat.“ říká starosta Marek Semerád.