V tomto roce bylo naším největším cílem zúčastnit se Polabské hasičské ligy a branného závodu. Bohužel nám ani jeden z těchto cílů nevyšel. Sezónu 2019 jsem odstartovali v Kostelci nad Černými lesy na soutěži s názvem Kostelecké útoky. Jedná se o první přípravnou soutěž s vodou po zimní přestávce před startem hasičských lig. Letos se konal již 10. ročník za účasti několika sborů z okresu Kolín a Praha východ. Místo Polabské hasičské ligy jsme se zúčastnili několika závodů ve vyšší Podlipanské lize v požárním útoku, jako závody v Kšelích a Ratenicích, kde jsme nasbírali mnoho cenných zkušeností. Díky malému množství dětí a pracovnímu vytížení vedoucích jsme se nezúčastnili ani branného závodu, na který jsme se celou zimu pilně připravovali. Dlouho jsme ale nesmutnili, protože se blížily naše první domácí závody pro děti v požárním útoku. Ty se uskutečnily v polovině června v našem krásném areálu v Cerhýnkách a všichni je považujeme za velmi zdařilé a pevně doufáme, že je v následujícím roce zopakujeme. Celá akce by se nekonala bez pomoci sousedního sboru z Ratenic, který nám zapůjčil časomíru s dalším příslušenstvím, a my jim za to moc děkujeme. A děkujeme také za účast sborům z Ratenic, Plaňan a Sokolče. Dále jsme rádi přijali pozvání SDH Sokoleč na jejich domácí závody, kde se nám moc líbilo a všichni jsem si je užili. Letní prázdniny se pomalu chýlily ke svému konci, a tak jsme pro děti uspořádali rozlučku s létem v Cerhýnkách za spolkovým domem, kde jsme opékali buřty, soutěžili, zpívali u táboráku a nakonec spali ve stanech. Se začátkem školního roku je spojená Vítězovská stovka, které se zúčastnili i mladí zástupci našeho sboru a reprezentovali nás v kategoriích starších žáků a přípravky. Nyní se scházíme jednou za 14 dní v místní tělocvičně a tréninky více zaměřujeme na zdokonalení techniky v požárním útoku. V listopadu se naši vedoucí zúčastnili školení pro instruktory a vedoucí mládeže. Pořádali jsme tradiční lampionový průvod. Nakonec bychom rádi poděkovali všem našim sponzorům za poskytnuté finanční dary, díky kterým jsme například nakoupili dresy a potřebné vybavení pro požární sport. Chystáme se opravit i starou mašinu PS12 a nakoupit závodní sadu hadic pro přípravku. Velký dík patří panu Jandovi staršímu za celoroční přípravu areálu pro naše tréninky a soutěž v Cerhýnkách a poskytnutí zázemí ve Spolkovém domě.

Za SDH Cerhenice vedoucí mládeže Pavel Zápotocký