Projektant, specialista na zeleň Karel Posolda pracuje na projektu sítě cest ve stávajícím lese (kategorie zvláštního určení – příměstské a další lesy). Tento projekt reflektuje stávající cestní síť vytvořenou návštěvníky. S mírnými úpravami kvůli schůdnosti terénu a rozšířeními bude v terénu tato trasa zaměřena a přenesena do projektu. Podél cesty bude navrženo několik odpočívadel s lavičkami a odpadkovými koši a kruhový altán s výhledem na Dobřichov na vrcholu kopce nad Cerhýnkami. Cesta bude tvořena přírodním povrchem (kamenivo) bez terénních zásahů do půdy, aby se nemusely pozemky pod cestami vyjímat z lesního půdního fondu. V místech, kde by se kamenný povrch mohl sesunout, budou navrženy dřevěné schodnice či hrázky ukotvené do země dřevěnými, akátovými kůly. Součástí projektu bude také arboristické ošetření některých hodnotných dřevin a výsadba lesa na pasece mezi oběma rameny lesa.