Nerušte lesní zvěř a respektujte její životní prostředí. Nejezděte proto v lese mimo vyznačené cyklotrasy a chovejte se ohleduplně. Zvěř potřebuje svůj klid.
V souvislosti s probíhající houbařskou sezónou je mnohonásobně zvýšený pohyb lidí v lesích. Prosíme Vás, abyste se nechovali hlučně a neplašili zvěř.