Problém s vyschlou studní na cerhenickém hřbitově vyřeší přípojka z veřejného vodovodu. Už se na ní pracuje, akce se ujaly místní firmy Píža, Naďo, Maxa…