Na základě anonymního podání bude městys prověřován Českou inspekcí životního prostředí, jak nakládá s odpady. „Budu obyvatele informovat o výsledcích všech kontrol a inspekcí, které v tomto volebním období náš městys navštíví,“ uvedl starosta Marek Semerád.