Od poledne 22. června opět platí výstraha před nebezpečím požárů. Zdá se to být každoroční obligátní letní hlášení, ale není na místě brát ho na lehkou váhu. Doporučení: Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.