Dne 10. března 2019 (neděle) bude spuštěna integrace veřejné dopravy v oblasti Poděbradska a Kolínska (Velimsko) a Nymburska (Křinecko), současně bude prodloužena linka 432 z Vlkavy do Mladé Boleslavi.

 V příloze Vám zasílám nové jízdní řády ve formátu ČSAD i MHD následujících autobusových linek ve Vaší oblasti:

 · BUS 675 Kolín – Nová Ves I – Velim – Cerhenice – Cerhýnky – Dobřichov – (Radim) – Pečky

· BUS 678 Poděbrady – Oseček – Sokoleč – Cerhenice – Cerhýnky – Dobřichov – Pečky

· BUS 679 Poděbrady – Sokoleč – Oseček – Pňov-Předhradí – Velim – Vítězov – Kolín 

 Všechny linky budou vyvěšovány na zastávkách ve formátu MHD. V jízdních řádech typu MHD jsou vypsány primárně pouze časy odjezdů z aktuální zastávky, čímž se jízdní řád stává pro cestující přehlednější a na označnících zabírá i méně prostoru (v případě více linek na zastávce není již možné přidávat informace o tarifu apod., aniž by nebyla instalována druhá skříň). Orientace v jízdních řádech ČSAD je pro cestující zdlouhavá a prostorově náročná (na každém označníku dva až tři listy formátu A4), přičemž jízdní řád městského typu je vyvěšován ve všech případech maximálně na jeden list formátu A5.  V jízdních řádech typu MHD jsou v případě celotýdenního provozu vizuálně rozlišeny spoje jedoucí v pracovní dny a spoje o víkendech. Rozdílné trasování spojů (či případné návaznosti) jsou řešeny poznámkami u jednotlivých spojů podobně jako ve formátu ČSAD.

Závěrem dodávám, že ke stejnému datu budou zrušeny autobusové linky:

· BUS 230055 (G55) Kolín – Nová Ves I – Chotutice

· BUS 230056 (G56) Kolín – Velim – Poděbrady

· BUS 270039 (H39) Poděbrady – Cerhenice – Pečky

Vlastimil Janoušek | Dopravní úsek 

Vedoucí oddělení jízdních řádů a integrace

 Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace

Rytířská 406/10, 110 00, Praha 1