Někteří o nás říkají, že hospodaříme špatně a obec zadlužujeme. Na rozdíl od nich předkládám fakta. Zde jsou:

Budova nových školních dílen  dopadla pro obec ekonomicky takto:

Cena stavby: 24 558 949,-Kč vč. DPH

Dotace č. 1: 17 715 701,- Kč

Dotace č. 2: 3 998 858,- Kč

Dotace celkem: 21 714 559,- Kč

Vlastní prostředky obce: 2 874 391,- Kč

Toto jsou jasná a snadno ověřitelná fakta.
Budova, kterou bude moci městys po skončeni pětileté udržitelnosti jakkoliv využít, stála – nás všechny občany Cerhenic – celkem necelé 3 milióny korun. To je – podle mě – solidní výsledek.  A je to taky vánoční dárek celého zastupitelstva městyse našim občanům.

Pěkný adventní víkend!

starosta Marek Semerád