Jelikož dnešní zvláštní doba nepřeje vzájemnému setkávání ani společným návštěvám, a reálně tak hrozí, že Mikuláš s čertem letos řadu dětí nenavštíví, rozhodlo se zastupitelstvo městyse uspořádat Mikuláše obecního. „Děkuji žákům 9. třídy naší základní školy, kteří se tohoto úkolu nakonec zhostí. Jak dobře, můžete sami a především vaše děti posoudit v sobotu 5. 12. mezi 17:00 a 18:00 hod. u vánočního stromu před envicentrem,“ říká starosta Marek Semerád. Drobné dárky jsou připravené. „A prosím: na náměstí se neshlukujte, dodržujte odstup 2 metry, důsledně používejte roušky a všechna protiepidemická opatření. Předem děkuji,“ dodal starosta.