Na žádost městyse opravuje Středočeský kraj kanálové dešťové vpusti na celém průtahu obcí. „Vzhledem k enormnímu zatížení naší silnice – především nákladní dopravou – je to jistě na místě. Sami vidíte, že doprava u nás spíše stoupá, ovšem řekl bych, že máme řešení. V nejbližší době Vám ho představíme,“ říká starosta Marek Semerád.