Městys finanční částku 75.867,- Kč na opravy kanalizačních vpustí a podzemního hydrantu v ulicích Nádražní a 1. máje. Propadlé vpustě a podzemní hydrant ohrožovaly řidiče a cyklisty několik let. Po dlouhotrvajícím jednání se správcem silnice KSÚS došlo k opravě pouhých čtyř vpustí, z nichž první dvě byly opět propadlé. Proto městys objednal sám opravu u firmy WOXI s.r.o., která používá speciální nivelační zálivku se zárukou minimálně 6 let. Ještě se plánuje oprava několika nejrizikovějších vpustí a propadlý povrch. Často občané volají po řešení bouchání kanalizačních poklopů. Zde zahajuje obec jednání s vlastníkem a správcem splaškové kanalizace se snahou vyřešit tento problém alespoň na hlavním tahu v obci, protože provoz je zde opravdu v současnosti veliký.