Rekonstrukce komunikací v Cerhenicích probíhá dle schváleného harmonogramu. Hned první pracovní den nového roku starosta Marek Semerád odevzdal na krajský úřad žádost o dotaci na rekonstrukci Polní ulice. Celkové náklady na její opravu činí cca 1,5 milionu, z čehož zhruba třetinu pokryje příspěvek kraje. „Máme podepsanou smlouvu se zhotovitelem – firmou M-silnice – a předpokládáme, že na přelomu února až března zahájíme samotné práce. Ty by měly trvat maximálně v řádu týdnů. Občané budou o všem informováni, jednak od samotného zhotovitele, jednak i od nás. Předpokládáme, že v roce 2021 opravíme ulici Za Štěpnicí. Tu jsme až letos koupili (respektive pozemek pod ní) od soukromého vlastníka,“ popsal starosta.