Zastupitelstvo městyse otevřelo obálky s nabídkami na rekonstrukci Polní ulice. Ze tří nabídek byla nejlevnější od firmy M-silnice, která splnila i ostatní kvalifikační kritéria. Za opravu komunikace společnost požaduje celkem téměř 1,6 miliónu Kč bez DPH. „Protože se nám celková vysoutěžená částka zdá příliš vysoká, budeme ještě před podpisem smlouvy s dodavatelem jednat o jejím snížení. I tak doufám, že slíbená rekonstrukce Polní ulice začne ještě letos. Děkuji za trpělivost,“ říká starosta Marek Semerád.