Děti z 5. třídy byly v enviru nabarvit keramiku a také si s námi popovídat. A že si bylo o čem povídat.
Jinak je možné, aby i ostatní děti mezi nás opět zavítaly, stačí nám napsat. Nechceme zatím „míchat“ děti, tzn. jeden den u nás budou pouze prvňáci, další den druháci…
Dětský ekologický klub