Na pátek 23. října byla připravená v enviromentálním centru další přednáška a beseda s názvem Spirála přírodních krás Středních Čech s pečeckým rodákem doc. RNDr. Václavem Zieglerem, CSc. O týden později mělo na našem hřbitově proběhnout znovuvysvěcení přeneseného hrobu dlouholetého cerhenického starosty Františka Horela (1845 – 1906), spojené s vyprávěním ředitelky Státního okresního archivu v Kolíně PhDr. Lenky Neřoldové o životě v našem okolí na přelomu 19. a 20. století. Setkat jsme se měli rovněž v enviromentálním centru. Obě akce bylo nutné ze známých důvodů zrušit, ale nepřijdete o ně, naplánují se na nejbližší vhodnou dobu.