Kontejnery v lokalitě bytů Za Cukrovarem posíleny. Současně probíhá deratizace v celém městysi.