Je třeba, aby všichni rodiče, i ti, jejichž děti se již stravovaly v minulém školním roce, přišli podepsat novou přihlášku ke stravování. Při podepisování přihlášky je možné uhradit 1. platbu hotově. Podepisování přihlášek a hotovostní platba bude poslední týden v srpnu vždy od 8.00 hod do 13.30 hod.