Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci příměstského tábora Městyse Cerhenice. Díky spolupráci všech byl program tábora velmi bohatý. Děkuji všem lektorkám za skvělou péči o děti, školní jídelně za výborné obědy a svačinky pro děti, panu řediteli naší Základní školy- Ivovi Jelínkovi za pomoc během celého týdne, Bořivoji Jandovi-školníkovi, Darče K. A děkuji i panu starostovi PhDr. Markovi Semerádovi, bez kterého by tábor nebyl zrealizován.

Lucie Hrbková