Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám popřál – jménem celého našeho zastupitelstva – hodně zdraví a štěstí do Nového roku 2022.
Rád bych shrnul v několika bodech naše priority na letošní rok.
Pochopitelně pomíjím takové věci, o které usilujeme rok co rok jaksi automaticky. Například snahu o co nejlepší úroveň naší mateřské i základní školy, co největší rozšíření péče o seniory nebo snahu o co největší pořádek v našem městysi (což je aktuální obzvlášť nyní, když se staví železniční koridor).
Tak tedy, v roce 2022 bychom pro Vás chtěli mimo jiné vybudovat nebo alespoň významně posunout tyto záležitosti:
✅ novou tělocvičnu v prostoru nad školní jídelnou;
✅nové workoutové hřiště s lezeckou stěnou u lesu Boreček;
✅nové tréninkové fotbalové hřiště v prostoru za bránou stávajícího hřiště;
✅opravit komunikaci v ulici Za Štěpnicí;
✅schválit nový územní plán;
✅revitalizovat rybník Přeďák;
✅získat vodoprávní povolení na stavbu: Optimalizace povodí potoku Káča
✅začít s opravou chodníků v Cerhýnkách
✅začít s dostavbou vodovodu v Radimku;
✅ a hlavně se z toho všeho nezbláznit…!
👉Dotazy? Rád zodpovím! A nebo se stavte na Úřadu městyse, rádi Vás uvidíme!
Starosta Marek Semerád