Velice děkujeme všem zúčastněným, tj. třídním učitelkám, netřídním pedagogům, vychovatelkám, asistentkám pedagoga za jejich nasazení, přípravu a krásné výzdoby prostor školy – chodby, třídy, učebny, družina vypadají nádherně! Poděkování patří i panu školníkovi a paním uklízečkám!