Jak bude vypadat nový parkovací dům v areálu bývalého cukrovaru?

I. NP  15 parkovacích stání – osobní automobily

3 parkovací stání ZTP

1 stání K+R („kiss and ride“) tj. krátkodobé zastavení

5 parkovacích stání – motocykly

30 cyklostojanů na kola

II. NP   41 parkovacích stání – osobní automobily

Provozní doba: non-stop