„Dnes jsme s panem ředitelem naší ZŠ Ivo Jelínkem, za vydatné pomoci Luďka Kinkala, odeslali na kraj a ministerstvo žádost o zřízení Základní umělecké školy Cerhenice. Děkuji oběma pánům za pochopení i pomoc,“ informoval starosta Marek Semerád. Městys má slušnou šanci, že jeho žádosti bude vyhověno. Kapacita plánované ZUŠ by měla být až 100 dětí a 5 učitelů.