Školní jídelna je připravena pro stravování žáků 1. stupně od 25. 5. 2020 za přísných bezpečnostních opatření.
Budeme žákům vařit teplou plnohodnotnou stravu.
Žáci budou do budovy přicházet ve skupině max. 15 žáků a budou mít na obličeji ochrannou roušku. Nejprve si umyjí ruce a použijí dezinfekční gel. U výdejního pultu obdrží talíř s polévkou, hlavním chodem, nápoj a příbor. Usednou si ke stolu (každý žák musí sedět samostatně u jednoho stolu). Sundají si roušku a odloží ji do sáčku. Po zkonzumování oběda si opět nasadí roušku a odejdou z jídelny.
Zaměstnankyně školní jídelny provedou dezinfekci výdejního pultu, všech stolů, židlí. Dále bude provedena dezinfekce všech klik a toalet. Poté přijde do jídelny další skupina max. 15 žáků. Skupiny žáků budou určeny v
základní škole a budou vstupovat do jídelny v předem určený čas.
Do školní jídelny není povolen vstup rodičů.
Pravidla pro stravování budou neměnná!
Rodiče, kteří mají zájem o stravování svých dětí, mohou se přihlásit na www. strava.cz.
Stravné uhraďte, jen pokud nemáte přeplatky.

Níže – pokyny vydané MŠMT.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování
 Dle místních podmínek, množství žáků a personálu je možné zvažovat jednu ze tří variant:
• Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel.
• Školní stravování – studené obědové balíčky při zajištění níže uvedených pravidel.
• Po dohodě vedení školy s rodiči si žáci mohou přinést vlastní stravu (namísto oběda).
 Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou
si ani příbory.
 V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé
rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.