Nový řád veřejného pohřebiště je k nahlédnutí v sekci Dokumenty.