Kdy se budou v roce 2021 svážet plasty, kdy komunální odpad a kdy bioodpad, naleznete na níže přiloženém odkazu:

ODPADY