Městys získal dotaci ve výši 6 miliónů Kč, což je 90 % veškerých nákladů na vybudování nového sběrného dvora v areálu bývalého cukrovaru. Sběrný dvůr bude vedle budoucího parkovacího domu. „Na zpevněné ploše bude umístěno veškeré vybavení sběrného místa: nádoby na tříděný odpad, velkoobjemové kontejnery, dvě unimobuňky atd. Sběrný dvůr bude sloužit – zdarma – občanům Cerhenic,“ říká starosta Marek Semerád.