Školní jídelna Cerhenice bude pro školní rok 2020/2021 zapojena do projektu „Obědy do škol ve Středočeském kraji, “ který bude financován z Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Cílem projektu je zabezpečit bezplatné školní stravování dětem a žákům ve věku 3 – 15 let, jejichž rodiny se ocitly v hmotné nouzi. Dětem mateřských škol je dotována celodenní strava včetně pitného režimu, žákům základních škol je zajištěn bezplatný oběd. Skutečné zapojení dětí do projektu identifikuje před začátkem školního roku Úřad práce, nestanovují je školská zařízení.