K 1. říjnu 2019 dojde k právním účinkům a ke sloučení společnosti Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o., IČ: 62957872, se sídlem Kolín, Klenovecká 597, PSČ 28002 (Zanikající společnost) a společnosti VODOS s.r.o., IČ: 47538457, se sídlem Legerova 21, Kolín III, 28002 Kolín (Nástupnická společnost).

Nástupnická společnost změní svou právní formu na akciovou společnost s novým obchodním názvem Energie AG Kolín a.s.